سرای فرهنگ و هنر سیستان

زن سيستاني و بلوچ به روايت تصوير

 

زنان روستائي سيستاني در حال بردن ديگ هاي شير به شهر


 فيلم بلوچ به كارگرداني مسعود كيميائي


 دختر بلوچ


زن سيستاني در حال پخت نان


 فرح پهلوي و گوگوش در لباس بلوچي


مدل لباس زن بلوچ در جشنواره مدل لباس زنان اسلامي


زنان روستائي سيستان  


 زن بلوچ در حال آسيا كردن 


مبارزه با مواد مخدر 


سفالگري زنان بلوچ


 

زن بلوچ گرفتار در سيل


 پيرزن سيستاني

پيرزن بلوچ


زن و مرد سيستاني در تئاتر


هنرورزي زنان بلوچ 


دختران دانش آموز سيستاني و بلوچستاني


دختركان روستائي سيستاني 


زن سيستاني در حال بافتن گليم محلي 


 دختركان بلوچ


سواد آموزي زنان بلوچ 


سوزن دوزي زنان بلوچ منبع : zaraya.ir
تاریخ انتشار :  ۸۸/۰۷/۲۵ساعت  | توسط : زارایا  |